Planet Energy Magyarország Kft.

Planet Energy Magyarország Kft. épületek energetikai korszerűsítését, illetve megújuló energia hasznosítását szolgáló beruházások teljeskörű műszaki előkészítését végzi, valamint független energetikai mérnöki tanácsadást nyújt.

Cégünk a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatalnál bejegyzett Nagyvállalati Auditor és Energetikai Szakreferens vállalat, országosankiemelkedő tapasztalattal és referenciákkal rendelkezik.

Vállalatunk több külföldi, illetve multinacionális energetikai tanácsadó Magyarországi partnere.

TEVÉKENYSÉGÜNK:

 • Épületek energetikai felmérése, épületenergetikai tanúsítvány készítése
 • Energetikai Szakreferensi tevékenység nyújtása gazdálkodó szervezetek számára
 • Energiahatékonysági Intézkedési Tervek készítése közintézmények számára
 • Energetikai pályázatok szakmai dokumentációjának összeállítása
 • Energiahatékonysági fejlesztésekhez kapcsolódó projektlebonyolítás
 • Nagyvállalati, vállalati és intézményi energetikai audit készítése.
 • Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SEAP / SECAP) kidolgozása

Részletesebben

 • Épületek energetikai felmérése, épületenergetikai tanúsítvány készítése

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján végzett épületenergetikai felmérés, melynek keretében informatikai modellben bemutatjuk az épület jelenlegi, illetve a korszerűsítendő (tervezett) energetikai állapotát. Mindkét változatra a hatályos jogszabályoknak megfelelő energetikai számítást, illetve épületenergetikai tanúsítványt állítunk ki. Igény esetén a javasolt beruházásra költségbecslést, és megtérülési számítás készítünk.

 • Energetikai Szakreferensi tevékenység nyújtása gazdálkodó szervezetek számára

Az energiahatékonyságról szóló hazai szabályozás 2016. december 21-től kötelezővé teszi az energetikai szakreferens igénybevételét a 400.000 kWh villamos energia, vagy 100.000 m3 földgáz, illetve 3.400 GJ hőenergia fogyasztást elérő gazdálkodó szervezetek számára. Az energetikai szakreferensnek a gazdálkodó szervezettől munka jogilag és társasági jogilag függetlennek kell lennie. Cégünk jogosult az energetikai szakreferensi tevékenység végzésére, és ezt a tevékenységet számos kiemelt hazai gazdálkodó szervezetnél jelenleg is ellátja.

 • Energiahatékonysági Intézkedési Tervek készítése közintézmények számára

A közintézményi tulajdonban és használatban álló, közfeladat ellátását szolgáló épületek üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezeteknek kötelező ötévente Energiamegtakarítási Intézkedési Tervet készíteniük, és azt a készítés évében március 31-ig megküldeniük a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé. Cégünk a intézkedési tervek összeállításában nyújt mérnöki segítséget. Az intézkedési tervben meg kell határozni a beruházást nem igénylő, a kis beruházási költséggel, illetve a nagyobb beruházással megvalósítható energiahatékonysági fejlesztéseket, illetve azok várható energetikai hozamait.

 • Energetikai pályázatok szakmai dokumentációjának összeállítása és a kapcsolódó projektlebonyolítási feladatok ellátása.

Energetikai korszerűsítést megalapozó hazai és európai uniós energetikai pályázatok szakmai kidolgozásával (beleértve a pályázatban előírt háttér tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok, projekt tervek, illetve projektköltségvetés összeállítását), továbbá a projekt megvalósítási időszakában projektmenedzsment feladatok ellátásával is kiszolgáljuk Ügyfeleink igényeit. Projektmenedzsment tevékenység keretében a pályázati elszámolások, kifizetési kérelmek összeállítását, a szükséges beszámolók elkészítését végezzük egészen a projekt pénzügyi és fizikai lezárásig.

 • Energiahatékonysági fejlesztésekhez kapcsolódó projektlebonyolítás

Energetikai beruházások előkészítése és lebonyolítása során a Megrendelő támogatási műszaki kérdésekben beleértve a tervezési, (köz)beszerzési, valamint kivitelezési szakaszt. A feladat kiterjed a műszaki dokumentációk átnézésére, kooperációkon való részvételre és a Megrendelő képviseletére műszaki kérdésekben, kommunikáció a tervezővel, kivitelezővel, műszaki ellenőrrel.

 • Nagyvállalati, vállalati és intézményi energetikai audit

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 22. § (1) alapján a nagyvállalat tevékenysége energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni. Az előírás értelmében a kötelezettségi körbe tartozó nagyvállalatoknak energetikai auditálást kell lefolytatniuk a szervezet épületállományára, technológiai és logisztikai folyamataira vonatkozóan. 

A vállalati energetikai audit pénzben határozza meg a megtakarítási lehetőségeket, illetve az ezt eredményező lehetséges beruházásokat, és kiterjed a vállalatnál alkalmazott energiahordozók és költségeik meghatározására, a fogyasztási trendek, lekötött kvóták elemzésére, az energiavesztesége feltárására, a költséghatékonyabb energiafelhasználási megoldások, illetve üzemeltetési eljárások vizsgálatára, továbbá a megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeinek elemzésére. Az energetikai audit elkészítése jogszabályi kötelezettségtő függetlenül elkészíthető, és ésszerű egyéb nagy energiafogyasztású vállalatok, szervezetek, illetve intézmények esetében is.

 • Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SEAP / SECAP) kidolgozása

Települések illetve régiók számára segítséget nyújtunk komplett energetikai fejlesztést célzó akciótervek, stratégiák kidolgozásában, a település, régió jelenlegi állapotának és lehetőségeinek feltérképezésében, az elérendő célok valamint a megvalósítás eszközeinek megválasztásában, várható eredmények számszerűsítésében, klímatudatos intézkedések meghatározásában.

© 2024 Planet Energy Magyarország Kft.
Minden jog fentartva.

Keresés